RASPORED ODRŽAVANJA KONZULTACIJA

1.  Medvid Prelas Suzana

(trgovinsko poslovanje,   računovodstvo,  politika i gospodarstvo, promocijske aktivnosti ,  prometna geografija, propisi u cestovnom prometu, statistika, komunikacijsko-prezentacijske vještine, poslovanje poduzeća u cestovnom prometu, špedicija, ekonomika prometa,poduzetništvo,knjigovodstvo ,gospodarstvo,novčarstvo, dioničarsko bankarstvo,gospodarsko pravo, marketing,  poslovne komunikacije,osnove trgovačkog prava, tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja,bankarstvo i osiguranje,tržište kapitala,vježbenička tvrtka, društveno-odg.poslovanje, pravno okruženje poslovanja,  osnove turizma, osnove ekonomije, izborna nastava za ekonomiste, in:prometna infrastruktura, stručni predmeti za zanimanje prodavač)

Radno vrijeme: Ponedjeljak-17,00 |   Srijeda-17,00

 

2. Ugrin Jagoda

( hrvatski jezik, etika, psihologija prodaje i posl.psihologija s kom.)

Radno vrijeme: Ponedjeljak-17,00 |   Četvrtak-17,00      

 

 3. Novaković Željana

(engleski jezik, engleski jezik s dopisivanjem)

Radno vrijeme:  Srijeda-17,30

 

4. Marunica Ivan

(tzk-a)

Radno vrijeme:  Po dogovoru

 

5. Sara Vukas

(njemački jezik)

Radno vrijeme:  po dogovoru

 

6. Cvitković Željko

(informatika)

Radno vrijeme:  Srijeda-17,00

 

7. Vukasović Regina

(poznavanje robe, higijena, zaštita okoliša,goriva i maziva,kemija, tehnologija zanimanja,biologija, biologija s higijenom i ekologijom)

Radno vrijeme:  Utorak-17,30

 

8. Jurišić Lada  

(matematika , fizika, gospodarska matematika, matematika u struci)

Radno vrijeme:  Ponedjeljak-17,00

 

9. Samardžić Zoran   

(geografija, povijest, ek.geografija,kulturno-povijesna baština,  turistički zemljopis)

Radno vrijeme: Utorak- 18,00

 

10. Murat Ivan  

(cestovna vozila, prijevoz putnika, prijevoz tereta, prometna tehnika, osnove prijevoza i prijenosa, prometna kultura,ceste i cestovni objekti i grafičke komunikacije u prometu)

Radno vrijeme: Četvrtak-18,45

 

11. Sablić Katarina

(organizacija poslovanja  poduzeća  u ugostiteljstvu, osnove turizma za hotelijere, promet i putničke agencije, recepcijsko poslovanje, ugostiteljsko posluživanje)

Radno vrijeme: Četvrtak-18,00

 

12. Modrić Mirjana

(osnove elektrotehnike, mjerenja u elektrotehnici, elektrotehnički materijali i komponente,automatsko vođenje procesa, elektronički sklopovi, električni strojevi, sklopni aparati,električne instalacije, elektroenergetika, energetska elektronika, elektromotorni pogoni, elektrane, rasklopna postrojenja i radioničke vježbe)

Radno vrijeme: Četvrtak-17,00

 

13. Radić Stipe

(talijanski jezik)

Radno vrijeme:  po dogovoru

 

14. Selime Lj. Delonga

(struka za mesare)

Radno vrijeme:  po dogovoru

 

15. Ivana Feracina

Radno vrijeme:  po dogovoru