PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU

Maturanti, pripremite se za uspješno polaganje državne mature!

Naše višegodišnje iskustvo u pripremama maturanata daje izvrsne rezultate naših polaznika na ispitima državne mature. Pripreme u malim grupama, uz provjereno kvalitetne metode i iskusne predavače jamstvo su temeljitih priprema.

Ciljevi priprema:

  • Kroz pravilan odabir, sistematizaciju i doziranje gradiva, skratit ćemo Vam vrijeme pripremanja.
  • Utvrdit ćete gradivo vježbanjem na originalnim zadacima i pitanjima s probne mature te prošlih ispita.
  • Obradit ćete i kvalitetno ponoviti potrebne nastavne sadržaje usvojene prethodnim školovanjem.
  • Čestim kontrolnim testovima pratit ćete vlastito napredovanje te završnim testom pridonijeti vlastitom samopouzdanju i smanjenju straha od neuspjeha na državnoj maturi.

Mi  ćemo  Vas pripremiti za polaganje državnih ispita iz sljedećih predmeta:

OBVEZNI PREDMETI:

1.MATEMATIKA A   I  MATEMATIKA B

2.HRVATSKI JEZIK A I HRVATSKI JEZIK B

3.ENGLESKI JEZIK A I ENGLESKI JEZIK B

IZBORNI PREDMETI:

1.FIZIKA

2.KEMIJA

3.BIOLOGIJA

4.INFORMATIKA

5.POVIJEST

6.GEOGRAFIJA.

 

Polaznici dobivaju skripte i ostale pisane materijale  koji su napravljeni prema ispitnim katalozima NCVVO.

Za sve informacije o rokovima i provedbi državne mature kliknite na NCVVO.