CENTAR STRANIH JEZIKA

Ulaskom Hrvatske u EU želja i interes za znanjem stranih jezika postaju sve veća. Suvremena tehnologija,komuniciranje i zapošljavanje traže znanja stranih jezika. Mi smo tu za Vas i nudimo Vam upravo takva znanja.
Stručni tim mladih profesora kroz predavanja na pristupačan, inovativan i kreativan način budi kod polaznika sve veći interes, motivaciju i ljubav prema stranom jeziku.

 

Organiziramo tečajeve

ENGLESKOG JEZIKA

NJEMAČKOG JEZIKA I 

TALIJANSKOG JEZIKA

na kojima ćete uz  pomoć naših profesora ostvariti željene rezultate, a iznad svega postići slobodu i sigurnost u komunikaciji.

 

Verificirani nastavni programi i razine jezičnog znanja izrađeni su u skladu sa Europskim referentnim jezičnim okvirom,CEF, te uključuju 6 stupnjeva znanja stranog jezika po CEF-u:A1,A2,B1,B2,C1 i C2 . Nastava  se odvija po modulima. Modul ima 70 nastavnih sati i traje jedan semestar. Po potrebi polaznika  mogu se  organizirati pojedinačni tečajevi, kao i ubrzani tečajevi (sa istim fondom sati).Svjedodžba koju polaznik dobije je javna isprava s pravom upisa u E-radnu knjižicu.